تبلیغات
نهالستان پارس،نهالفروشی

نهالستان پارس|فروش نهال در خراسان رضوی|نهالستان درمشهد|نهال گردو - تقویم باغیباغهای پسته

فروش ارقام نهال گردو پیوندی،گردو چندلر،گردو مقاوم به سرما،نهال کم آب بادام،زرشک،گل محمدی

فروش ارقام نهال گردو پیوندی،گردو چندلر،گردو مقاوم به سرما،نهال کم آب بادام،زرشک،گل محمدی

نهالستان پارس|فروش نهال در خراسان رضوی|نهالستان درمشهد|نهال گردو - تقویم باغیباغهای پسته فروش ارقام نهال گردو پیوندی،گردو چندلر،گردو مقاوم به سرما،نهال کم آب بادام،زرشک،گل محمدی


تقویم باغیباغهای پسته

مدیریت بهاره باغهای پسته
مبارزه با آفات
هرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می‌شوند. فصل بهار زمان سبزشدن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می‌شود. با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ‌، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب‌بودن زمان مبارزه شیمیایی علیه‌آفات عمده پسته در این فصل، اول باید دانست کدام آفات اصلی و مهم هستند و کدام را باید در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داد، تا برای کاهش تعداد دفعات سمپاشی و در صورت امکان، مبارزة همزمان با برخی آفات خسارتزا، «روش مبارزه» و هم «ترکیب مناسب سم» را انتخاب کرد. در صورت لزوم باید از مخلوط‌کردن 2حشره‌کش (و یا یک حشره‌کش و یک قارچ‌کش)، که اختلاط آنها مجاز باشد، برای کنترل همزمان دو یا سه آفت استفاده شود.

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)
با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذرانِ این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله‌های شفیرگی بر روی سرشاخه‌ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره‌ها در دهه سوم اسفندماه، در صورت زیادبودن جمعیت این آفت در باغ می‌توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود 20 اسفند تا 5 فروردین ماه با آنها مبارزه کرد.
 

پسیل معمولی پسته ( شیره خشک)
حشرات کامل پسیل‌های زمستانگذران، از اواسط اسفندماه در باغ‌های پسته ظاهر می‌شوند، و با تغذیه از جوانه‌های در حال سبزشدن پسته، بر روی آنها تخم‌ریزی می‌کنند. با توجه به پائین‌بودن جمعیت نسل اول پسیل، بویژه در طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نیازی به مبارزه اختصاصی علیه این آفات نیست و اگر سموم مناسب برای مبارزه با سایرآفات پسته بکار رود، تلفات کافی بر روی جمعیت این آفت نیز خواهد گذاشت. مبارزه اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریباً از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است.
 

شپشک های پسته
شپشک واوی، یا شپشک سرشاخه و برگ پسته: دارای 2 نسل در سال است ولی فقط در نسل اول می‌توان علیه پوره‌های سن یک آن مبارزه کرد. مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین واوایل اردیبهشت ( در شرایط آب و هوایی استان کرمان) و همزمان با خروج 70 درصد پوره‌های سن یک می‌باشد.
شپشک تنه‌ای(کنده‌ای) پسته: این آفت دارای یک نسل در سال است و تقریباً همزمان با خروج پوره‌های سن‌یک شپشک واوی، پوره‌های سن یک این آفت نیز خارج می‌شوند. (اختلاف زمانی خروج پوره‌ها 3 تا 4 روز است) مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، همزمان با خروج 70 درصد پوره‌های سن یک است. در صورت بالابودن جمعیت هریک از این شپشک‌ها و خسارت شدیدی که وارد می‌کنند، می‌توان حدود 2 هفته بعد از سمپاشی نوبت اول، مجدداً سمپاشی را تکرار کرد.
 

زنجره پسته( شیره تر)
در سالهای گذشته جمعیت این آفت در باغهای پسته خیلی زیاد بود،اما با سمپاشی‌های سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است. بهترین زمان سمپاشی، هنگام ظهور پوره‌های آفت است.


سنک های پسته
این آفات در چندسال اخیر در اکثر باغ‌های پسته کشور مشاهده شده است. در اوایل فصل بهار و از مرحله تشکیل میوه تا شروع سخت‌شدن پوست استخوانی میوه پسته، با تغذیه از میوه‌های نابالغ و حساس، خسارت شدید وارد می‌کنند. در گذشته باغداران از سم «آندوسولفان» برای مبارزه با این آفت استفاده می‌کردند، با حذف این سم از لیست سموم مجاز کشور، لازم است از سموم مناسب موجود در بازار با نظر کارشناسان محلی استفاده شود.


سرخرطومی پسته
حشرات کامل این آفت که مرحله مهم و خسارتزای آن محسوب می‌شوند و از جوانه‌های رویشی و زایشی در حال بازشدن، به شدت شدیداً تغذیه می‌کنند، از اواخر اسفند و اوایل فروردین بصورت حشرات کامل خاکستری رنگ در باغ‌های پسته مشاهده می‌شوند، که لازم است در این زمان با سموم مناسب با آنها مبارزه شود.
 

سوسک سرشاخه خوار پسته
به این حشره در استان کرمان "سوسکو" نیز می‌گویند. حشرات کامل آفت از اواخر اسفندماه از چوب‌های خشک که در آن‌ها بصورت لارو، زمستانگذرانی می‌کنند خارج شده و به سمت درختان پسته پرواز می‌کنند. اوج خروج حشرات کامل و ظهور آنها بر روی درختان پسته، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه است. حشرات بالغ به شاخه‌های جوان که همان سال رشد کرده‌اند، حمله می‌کنند، جوانه‌ها را می‌خورند واز محل جوانه‌ها دالان‌هایی به طول 3تا5 سانتیمتر حفر می‌کنند. با توجه به زیست‌شناسی این آفت و زمستانگذرانی آن بصورت لارو در داخل شاخه‌های خشکیده، مبارزه غیرشیمیایی با آن بسیار ساده و اقتصادی است و اگر بطورکامل انجام گیرد به هیچ‌وجه نیاز به مبارزه شیمیایی علیه آن نخواهد بود.
روش مبارزه:
-    جمع‌آوری چوب‌ها و شاخه‌های خشک‌شده و شاخه‌های تازه هرس شده و سوزاندن کامل آنها؛  اجتناب ازانبارکردن چوب‌ها و شاخه‌های پسته برای مصارف سوختی در مناطق و انبارهای نزدیک به باغ‌های پسته.
-    تله‌گذاری با چوب‌های نیمه‌خشکیده و یا تازه هرس شده در ناحیه یقه درختان و یا قراردادن دسته‌های چوب در زیردرختان به فواصل 100 متر از هم، و سپس، جمع‌آوری و سوزاندن آنها و جایگزینی دسته‌های چوب جدید بجای آنها بصورت ماهیانه از اواسط‌مهر تا اواسط اسفندماه.
 

مدیریت تغذیه باغ پسته در فصل بهار
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولین اقدام تغذیه‌ای در این مرحله‌دادن كودهای ازت بصورت سرك است. اولین قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردین توصیه می‌شود. البته در صورت امكان دادن قسط اول ازت در نیمه دوم فروردین ماه بهتر از نیمه اول فروردین است. مقداركود توصیه شده در این مرحله 200 كیلوگرم در هكتار سولفات آمونیوم، یا 175تا 150 كیلوگرم در هكتار اوره برای آبهای شیرین است.
در باغهایی كه عارضه لكه‌پوست‌استخوانی سالهای گذشته در آنها مشاهده شده، محلول‌پاشی كلات كلسیم با غلظت500 تا 750 سی‌سی در هزارلیترآب دردهه سوم فروردین برای رفع و كاهش خسارت عارضه مؤثر است. بهترین زمان برای شروع محلول‌پاشی‌های تغذیه‌ای، اول اردیبهشت ماه است. در این زمان سطح برگ به اندازه كافی بزرگ شده و نفوذپذیری آن نسبتاً سریع و مناسب است. برای محلول‌پاشی سعی نمایید از كودهایی استفاده کنید كه تركیب دو یا سه نمونه از آنها، تمام نیاز درخت به عناصر ماكرو و میكرو را پوشش می‌دهد.
برای کسب نتیجة بهتر لازم است محلول‌پاشی اول با فاصله زمانی دو تا سه هفته تکرار شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم كودهای ازت به میزان 175 كیلوگرم در هكتار، سولفات آمونیوم، و یا 150 كیلوگرم اوره برای اراضی شیرین توصیه می‌شود. قبل از مغز رفتن، محلول‌پاشی با كلات پتاسیم و اوره برای جلوگیری از عارضه سوختگی و پوكی مؤثر است.

 

مدیریت زمستانه باغهای پسته
مدیریت تغذیه درختان پسته در زمستان
عملیات كوددهی زمستانه: فصل زمستان كه هنگام خواب ریشه‌های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاك محسوب می‌شود. تغذیه زمستانه شامل مصرف كودهای فسفره و پتاسه و ریزمغذیها، (به صورت سولفات)و كوددامی است. به دلیل تحرك كمِ كودهای پتاسیمی و فسفره، و همچنین سولفاتهای عناصر كم‌مصرف، پخش  این عناصر در عمقی كه حداكثر فعالیت ریشه درآن  وجود دارد توصیه می‌شود.
از آنجایی که  درخت پسته بیش از 80 درصد آب و غذای موردنیاز خود را از عمق 40 تا 80 سانتیمتر جذب می‌كند، و ظرفیت تثبیت خاك نیز در بیشتر مناطق پسته‌كاری، بالا است، لذا دادن كود در سطح زمین و هفت بیل‌كردن، كودها را حداكثر در عمق 20سانتیمتری كه هیچ ریشه فعالی وجود ندارد قرار می‌دهد. بنابراین روش مناسب برای تغذیه، «چالکود» است.  برای چالکود، پس از حفر كانال با عمق مناسب (عمقی که بهترین تراکم و فعالیت ریشه در آن است)، یك لایه كود حیوانی پوسیده به ضخامت تقریبی 10 سانتیمتر در كف كانال بریزید، و روی آن  مقادیر توصیه شده كودهای شیمیایی بپاشید. این كانال باید حداكثر تا دهه اول اسفند ماه با خاك پر شود. می‌دانید که كوددامی هرقدر پوسیده‌تر باشد، بهتر جواب می‌دهد. كودهای حیوانی تازه علاوه بر آلوده‌بودن به بعضی باكتریهای بیماریزا و علف‌هرز، در حین پوسیده‌شدن، ازت خاك را جذب كرده و به عنوان یک رقیب برای درخت عمل می‌كنند.
 

اصلاح خاك: عموما در فصل زمستان، عملیات اصلاح خاكهای شور و قلیا و سنگین انجام می‌شود. بهترین ماده‌اصلاح‌كننده‌ی ارزان و در دسترس، سولفات كلسیم، یا همان گچ است. برای اصلاح خاک باید گچ را روی سطح خاك بطوریكنواحت پخش کنید.هرگز آن را داخل كانال كود كه كودهای فسفره دارند نریزید؛چون گچ در صورت تماس با كودسوپرفسفات آن را تبدیل به برخی املاح كم محلول تا نامحلول می‌کند. بنابراین سعی شود گچ در سطح خاك پاشیده شود و به دنبال آن آبیاری سنگین صورت گیرد.

محلول پاشی زمستانه: در اواخر اسفندماه، كه همزمان با مرحله تورم جوانه‌ها، محلول‌پاشی باغ با عناصری كه در گرده‌افشانی و عمل تلقیح تأثیر مستقیم و تعیین‌كننده‌ دارند ضروری است. از بین عناصر غذایی دو عنصر روی و ازت مهمتر هستند. فرمول پیشنهادی شامل كلات روی (2 در هزار) و اوره(3-5 در هزار) است. برای برداشت محصول خوب باید زمانی اقدام كنیم كه هنوز گرده‌افشانی و تشكیل گل و خوشه انجام نشده باشد. اما متاسفانه اكثر باغداران، تغذیه را از اوایل اردیبهشت كه خوشه كامل شده شروع می‌کنند. باید توجه داشت که تغذیه و محلول‌پاشی بعد از باز شدن و تشكیل خوشه، بیشتر بر محصول سال آینده تاثیر می‌گذارد تا محصول سال جاری. در شروع فصل، جوانه‌ها زودتر از ریشه درخت فعال شده و شروع به رشد می‌كنند. در صورت عدم تغذیه مناسب، تعدادی از جوانه‌ها باز نشده و یا در صورت بازشدن تنها تعداد اندكی دانه روی هرخوشه تشكیل می‌شود.
 

مدیریت آبیاری درختان  در زمستان
در مناطق با آب و خاك شور، افزایش شوری در ناحیه ریشه درختان ممكن است باعث رشد ناكافی شاخه‌ها و آفتاب سوختگی و چروكیدگی مغز شود. سوختگی نوك و حاشیه برگها هم از علائم افزایش جذب و تجمع شوری در بافت‌های گیاهی است. درخت پسته هرچند تحت شرایط شوری بالا و خاكهای اشباع، زنده می‌ماند، اما تركیب این شرایط قطعاً موجب كاهش تبخیر و تعرّق و کم رشدی درختان می‌شود. درجاهایی كه مستعد این شرایط هستند، آبیاری در دوره خواب گیاه (زمستان) جهت آبشویی خاك، قابل توصیه است. چون معمولاً در این فصل، عملیات كوددهی (كودهای حیوانی و شیمیایی)هم در چالكود انجام می‌گیرد، برای ایجاد شرایط مناسب در جذب كود توسط گیاه در شروع فصل، حداقل یك نوبت آبیاری پس از پركردن چالكودها مفید خواهد بود.
 

مدیریت هرس  در زمستان
هرس یكی از عملیات باغبانی است كه همراه با سایر عملیات داشت؛ از قبیل: آبیاری، كوددهی و تغذیه، كنترل آفات و بیماریها، تولید میوه بهتر و بیشتر را تامین و تضمین می‌کند.
صرف نظر از هرس «فرم‌دهی» که در باغهای  غیربارور و به منظور ایجاد اسكلت قوی و محكم و شكل مناسب و مورد نظر انجام می‌شود، انجام هرس «باردهی» در فصل خواب زمستانه یکی از فعالیتهای ضروری در باغهای  پسته محسوب می‌گردد.
بطورکلی به تمامی عملیاتی كه در دوره خواب زمستانه بر روی درختان بارده و به منظور قطع یک بخش، یا تمام شاخه یك درخت انجام می‌شود، هرس «باردهی» می‌گویند. هدف از این هرس، تحت تاثیر قراردادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه است. هرس باردهی شامل هرس «سربرداری» وهرس «تنک شاخه» و «حذف پاجوش» می‌باشد.
 

هرس سربرداری (Heading back):
نوعی هرس است که در آن  قسمتی از سر، یا انتهای فوقانی بازو، شاخه و سرشاخه‌های درخت قطع می‌شود، و در نتیجه، شاخه یا سرشاخه و بازو از محل بریدگی، تحریك و رشد جوانه‌های جانبی تشدید می‌گردد.
وجود غالبیت انتهایی در پسته موجب رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و جلوگیری از رشد جوانه‌های جانبی می‌شود. عدم رشد جوانه‌های جانبی سبب کاهش سطح میوه‌دهی و کاهش تولید محصول خواهد شد. در این شرایط تنها 3-2 جوانه رشد در سال، به جوانه گل تبدیل شده و بقیه به صورت رویشی و رکود باقی می‌مانند. در روش هرس«سربرداری»، هدف اصلی، جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و تقویت رشد جوانه‌های جانبی است. «سربرداری» شاخه باعث افزایش شاخه‌های جانبی، افزایش سطح میوه‌دهی و کاهش ارتفاع درخت می‌شود که اینها، همه بر روی تشکیل جوانه گل تاثیر مثبت دارد.
 

هرس تنك شاخه (Thinning out)
این هرس به معنای بیخ بُركردن شاخه از انتهای تحتانی است. هدف از هرس «تنک شاخه» در مرحله اول، تسهیل نفوذ نور خورشید و جلوگیری از ایجاد سایه در درخت، تسریع در رشد شاخه‌های مثمره مركزی و تولید میوه و همچنین محدودكردن رشد عرضی درخت در بین ردیف‌هاست. این روش هرس تاثیر زیادی در تقویت و تحریك رشد رویشی جانبی مثل هرس‌سربرداری ندارد.
معمولاً به منظور جلوگیری از اُفت شدید محصول در سال نیاور، تعداد شاخه‌های میوه‌دهنده پسته را قبل از سال پربار به حدود نصف تا   كاهش می‌دهند كه این عملیات باعث تقویت شاخه‌ها و جوانه‌ها و خوشه‌های گل باقی مانده و نیز موجب رسیدن آب و موادغذایی بیشتر به جوانه‌های گل در حال تشكیل ، برای تولید محصول سال آینده می‌شود که  نهایتاً بر روی تولید محصول یكنواخت و افزایش تولید تاثیر مثبت خواهد داشت.
 

فصل هرس
درخت پسته را همچون سایر درختان میوه سردسیری، در زمستان هر سال که هنگام خوابِ گیاه است، هرس می‌کنند. هرس زمستانه باعث  ضعف كمتر و تقویت بیشتر جوانه‌های باقی مانده درخت می‌شود. عملیات هرس باید بعد از ریزش برگ(خزان) و قبل از متورم‌شدن جوانه‌ها در اواخر زمستان انجام شود و به اتمام برسد.
برای محدودنگهداشتن اندازه درخت، عملیات سالیانه هرس «سربرداری» و «تنك شاخه» الزامی است.


مبارزه با آفات پسته  در فصل زمستان
جلوگیری از زمستانگذرانی آفات در باغهای پسته، باعث کاهش آفت‌زدگی باغها در فصل زراعی می‌شود. برای مبارزه زمستانه با آفات، باغدارانی موفق بوده‌اند که به این نکات توجه داشته‌اند:
-     لاروهای سوسك سرشاخه خوار پسته در فصل زمستان زیرپوست شاخه‌های ضعیف شده درختان پسته زمستانگذرانی می‌كنند. بنابراین می‌توان با هرس و حذف شاخه‌های ضعیف شده باعث كاهش جمعیت این آفت در باغ شد. تله‌گذاری با چوب‌های تازه هرس شده، جمع‌آوری این تله‌های چوبی پس از یک ماه و سوزاندن آنها و جایگزینی چوب‌های جدید نیز در كاهش جمعیت آفت و جلوگیری از خسارت آن در سال آینده، بسیار موثر واقع می‌شود.
-    یخ آب زمستانه موجب كاهش جمعیت بعضی آفات كه در خاك زمستانگذرانی می‌کنند می‌گردد. لذا اگر باغ پسته  در روزهای سرد زمستان آبیاری شود، یخ زدن آب در شب، در كاهش بعضی آفات؛ از جمله پروانه پوستخوار پسته، تاثیرگذار است. 
-    شخم باغ‌های پسته در فصل زمستان در كاهش جمعیت بعضی آفات، مانند «پسیل معمولی پسته» و «زنبور مغزخوار» موثر است، البته برای مبارزه با «زنبورهای مغزخوار پسته» باید قبل از شخم، تمام پسته های روی درختان و روی زمین جمع‌آوری و معدوم شود.
-     در انبارهای پسته، احتمال خسارت آفات انباری، بخصوص «شب پره هندی» وجود دارد. برای كنترل این آفت در فصل زمستان باید بوسیله تهویه، تاحد ممکن درجه حرارت انبار را پایین نگهداشت. اگر دمای انبار به میزان کمتر از 13درجه سانتی‌گراد تنظیم شود، این آفت قادر به رشد و خسارت نخواهد بود.تقویم زمانی عملیات باغی

ماه
   

توصیه کودی
   

عملیات باغی
   

بررسی وضعیت آفات

خرداد

دهه سوم
   

کود ازته
   

هرس پاجوش، پیوند، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز
   

پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز، سن قرمز، کاپنودیس

تیر

دهه اول
   

____
   

مبارزه مکانیکی با علفهای هرز، هرس پاجوش
   

پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز

تیر

دهه دوم
   

____
   

مبارزه مکانیکی با علفهای هرز، هرس پاجوش
   

پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز

تیر

دهه سوم
   

____
   

مبارزه مکانیکی با علفهای هرز ،

هرس پاجوش
   

پسیل ، پروانه برگخوار ، سن سبز

مرداد

دهه اول
   

____
   

هرس پاجوش، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز
   

پسیل، پروانه برگخوار، پروانه پوست خوار، سن سبز، کنه معمولی

مرداد

دهه دوم
   

____
   

هرس پاجوش، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز
   

پسیل، پروانه برگخوار، پروانه پوست خوار، سن سبز، کنه معمولی

مرداد

دهه سوم
   

____
   

هرس پاجوش، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز
   

پسیل، پروانه برگخوار، پروانه پوست خوار، سن سبز، کنه معمولی

شهریور

دهه اول
   

____
   

هرس پاجوش
   

پسیل، شب پره خرنوب، کنه معمولی

شهریور

دهه دوم
   

____
   

هرس پاجوش
   

شب پره خرنوب، کنه معمولی

 

 

تقویم زمانی عملیات باغی

ماه
   

توصیه کودی
   

عملیات باغی
   

بررسی وضعیت آفات

شهریور

دهه سوم
   

____
   

هرس پاجوش
   

شب پره خرنوب، کنه معمولی، زنبور مغزخوار

مهر

دهه اول
   

____
   

____
   

زنبور مغزخوار، شب پره خرنوب، کاپنودیس

مهر

دهه دوم
   

____
   

____
   

زنبور مغزخوار، شب پره خرنوب، کاپنودیس

مهر

دهه سوم
   

____
   

انتقال نهال گلدانی
   

زنبور مغزخوار، شب پره خرنوب، کاپنودیس

آبان

دهه اول
   

____
   

انتقال نهال گلدانی
   

کاپنودیس

آبان

دهه دوم
   

کودهای فسفره و پتاسه
   

انتقال نهال گلدانی
   

کاپنودیس

آبان

دهه سوم
   

کودهای فسفره و پتاسه، محصول پاشی اسید بوریک
   

انتقال نهال گلدانی
   

کاپنودیس

آذر

دهه اول
   

کودهای فسفره و پتاسه، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

(ناخنک، سربرداری، تنک شاخه و فرم)
   

کاپنودیس

آذر

دهه دوم
   

کودهای فسفره و پتاسه، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

(ناخنک، سربرداری، تنک شاخه و فرم)
   

کاپنودیس


تقویم زمانی عملیات باغی

ماه
   

توصیه کودی
   

عملیات باغی
   

بررسی وضعیت آفات

آذر

دهه سوم
   

کودهای فسفره و پتاسه، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

(ناخنک، سربرداری، تنک شاخه و فرم)
   

 

 

کاپنودیس

دی

دهه اول
   

کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

پاشش روغنهای آلی و معدنی
   

____

دی

دهه دوم
   

کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

پاشش روغنهای آلی و معدنی
   

____

دی

دهه سوم
   

کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

پاشش روغنهای آلی و معدنی
   

____

بهمن

دهه دوم
   

کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک
   

هرس زمستانه

پاشش روغنهای آلی و معدنی
   

____

بهمن

دهه سوم
   

­­____
   

هرس زمستانه

پاشش روغنهای آلی و معدنی، کاشت نهال

 
   

____

ماهتقویم زمانی عملیات باغی
   

توصیه کودی
   

عملیات باغی
   

بررسی وضعیت آفات

اسفند

دهه اول
   

کود ازته
   

انتقال نهال، کاشت بذر در خزانه
   

____

اسفند

دهه دوم
   

کود ازته
   

انتقال نهال، کاشت بذر در خزانه
   

____

اسفند

دهه سوم
   

­­ کود ازته
   

انتقال نهال، کاشت بذر در خزانه
   

____


منابع:
-    اصول کاربردی کاشت و مراقبت باغ پسته- 1384  -  میر بهروز غیبی ، سهراب جوادی خسرقی – نشر علوم کشاورزی کاربرد
-    خبرنامه پسته انجمن پسته ایران- سال دوم شماره های 44 ، 45 و
كاشتن نهال
راهنمای فنی انتقال و كاشت نهال
دلایل خشکیدگی نهال در سال اول
نحوه عملکرد ضد یخ گیاهی کراپ اید
برنامه غذایی تاكستان
برنامه غذایی گیاه زینتی رز
برنامه كودی مركبات
برنامه غذایی درختان هسته دار و دانه دار


تاریخ : شنبه 18 شهریور 1391 | 01:57 ب.ظ | نویسنده : مدیر سایت | نظرات
نهال تمشک فرانسوی- تمشک بدون خار
احداث باغ گردو
احداث باغ گلابی
درخت فروشی- قیمت خرید درخت میوه -09152157465
احداث باغ بادام
انگور بیدانه سیاه
نهال انگور عسگری
نهال انگور ترکمن4
قیمت نهال میوه در مشهد
نهالستان مشهد،نهالفروشی در مشهد
نهال انگور پرلیت،انگور پیش رس فرانسوی
فروش پیاز زعفران جهت کاشت سال 97
نهال گلدانی گل محمدی
نهال گلدانی ارقام نهال میوه
درخت مقاوم به کم آبی
نهالستان مشهد،مشهد نهال
نهال بادام دیرگل رقم 12
شماره تماس مهندس زردادی،نهالستان پارس،مشهد
نهالستان میاندواب
نهال گردو کانادایی
نهال گردو پیوندی چندلر
نهال گردو خوشه ای،گردوپیوندی،چندلر،اسرائیلی
نهال زرشک بیدانه پفکی،نهال عناب
مراحل آماده سازی-بسته بندی و ارسال نهال به شهرستان مجموعه نهالستان پارس
nahalestan.badam
مراحل زندگی پیاز زعفران
خرید پیاز زعفران،قیمت پیاز زعفران
Mashhad, Razavi Khorasan نهالستان پارس
زردالو رجبعلی- زردالو غیاثی
قیمت فروش نهال گلابی~'گلابی قرمز~گلابی اسپادانا~'گلابی درگزی
لطفا از دیگر محصولات نهالستان پارس دیدن فرمایید
.: 09159157465---09152157465 Slide Skin:.